2023. évi elnökségi határozatok

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája Elnökségének határozatai
2023.

1/2023 (01. 06.) Eln. határozat

Az elnökség B.P. kamarai tagsági jogviszonyát 2023. január 15. napjától 2028. január 05. napjáig felfüggeszti.

2/2023 (02. 10.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának elnöksége megállapítja K.K.. által folytatott szakmai gyakorlat szakirányúságát, s  nevezettnek a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájába történő tagfelvételét támogatja.

3/2023 (02. 10.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának elnöksége megállapítja S.N..által folytatott szakmai gyakorlat szakirányúságát,  s  nevezetnek a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájába történő tagfelvételét támogatja.

4/2023 (02. 10.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának elnöksége G.Z. kamarai tagsági jogviszonyát 2023. március 08.napjával helyreállítja.

5/2023 (02. 10.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának elnöksége G.Z kamarai tagsági jogviszonyát 2023. március  10. napjától öt évi időtartamra felfüggeszti

6/2023 (02. 10.) Eln. határozat

Az elnökség a kamara 2023 évi első taggyűlésének időpontjául 2023. március 09. 14 órát határozza meg. Sikertelenség esetén a megismételt taggyűlés időpontja 2022 március 28.14 óra 15.

A kamara 2023 évi taggyűlésének helyszínéül az elnökség Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumát határozza meg.

7/2023 (02. 10.) Eln. határozat

Az elnökség a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról készült elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja, s a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

8/2023 (02. 10.) Eln. határozat

Az elnökség a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája 2023. évi költségvetése tervezetét  elfogadja, egyetért annak  a kamara taggyűlése elé terjesztésével, s a testületnek a tervezetet elfogadásra javasolja.

9/2023 (03.27.) Eln. határozat

Az elnökség megállapítja B.-L.R által folytatott szakmai gyakorlat szakirányúságát. A 266/2013 (VII.13.) Korm. rendelet előírásai szerinti jogosultsági vizsga eredményes letétele előfeltételével nevezettnek a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájába történő tagfelvételét támogatja.

10/2023 (03.27.) Eln. határozat

Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája Elnöksége a kamara 2023 évi költségvetését jelen emlékeztetőhöz csatolt melléklet szerint megalkotja.

11/2023 (06. 01.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának elnöksége elfogadja az IT KRAFT Kft -nek a kamara honlapjának elkészítésére adott MEVVMK2023/001 azonosító számú ajánlatát.

12/2023 (06. 01.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége a 2023 évben a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 34.§. (3). bek. a. pontja szerinti kötelező továbbképzésben részt vevő tagjai által fizetendő díj 80 %-át átvállalja. A költségek ezen részét közvetlenül a MÉK részére fizeti meg a jelentkezések elfogadását követően.

A támogatást a kamarai tagok öt évenként csak egy alkalommal vehetik igénybe. A jogosulatlanul (második, esetleg továbbialkalommal) igénybe vett támogatás összegét az azt igénybe vevő köteles visszafizetni.

13/2023 (06.13.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége H.J kamarai tagsági jogviszonyát 2023. június  29. napjától öt évi időtartamra felfüggeszti.

14/2023 (06.29.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége T.Á. kamarai tagsági jogviszonyát 2023. július 15. napjával helyreállítja.

15/2023 (07. 12.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának elnöksége K.Z. kamarai tagsági jogviszonyát 2023. július 12. napjával helyreállítja.

16/2023 (07. 12.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának elnöksége M.B. kamarai tagsági jogviszonyát 2023. július 12. napjával helyreállítja.

17/2023 (07. 12.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának elnöksége M.B. kamarai tagsági jogviszonyát 2023. július 13. napjával kezdődően felfüggeszti.

18/2023 (07. 31.) Eln. határozat  

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége megállapítja Horváth Kinga Zsófia által folytatott szakmai gyakorlat szakirányúságát, egyidejűleg   nevezettnek a Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájába történő tagfelvételét támogatja.

19/2023 (07. 31.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége a kamara költségvetésében az „egyéb kiadások” csoportban a 120-as sorban EKF szakmai közreműködés címen tervezett összeg terhére 100.000, azaz egyszázezer Ft-tal támogatja az „Év Balatoni Háza „ építészeti díjpályázat kiállítási anyagának az Országos Főépítészi Konferencián való megjelentetését.

20/2023 (08. 02.) Eln. határozat  

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége megállapítja Rátkai Szabolcs által folytatott szakmai gyakorlat szakirányúságát, egyidejűleg   nevezettnek a Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájába történő tagfelvételét támogatja.

21/2023 (10. 24.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége a kamara Pénzkezelési szabályzatának a módosítását elfogadja.

22/2023 (10. 24.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége a kamara Számviteli szabályzatának a módosítását elfogadja.

23/2023 (10. 24.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége a MÉK szakmai programok hozzájárulási alapja terhére 2023 évben a kamara részére nyújtott 700.000 Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámoló tartalmával egyetért.

24/2023 (10. 24.) Eln. határozat
A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége Gaschler Gábor okleveles építészmérnök részére a vezető tervezői cím megadásával egyetért.

25/2023 (10. 24.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége Martonné Szilas Katalin okleveles építészmérnököt delegálja az „Év Balatoni Háza” pályázat újabb fordulójában a bíráló bizottság tagjának.

26/2023 (10. 25.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöksége Major Attila (19-0370) kamarai tagsági jogviszonyát 2023. 11. 01-től határozatlan időre, de legkésőbb 2028. 11. 01-ig felfüggeszti.