2024. évi elnökségi határozatok

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája Elnökségének határozatai
2024.

1/2024 (02. 08.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája elnöksége megállapítja Nagy Árpád (19-0428), által folytatott szakmai gyakorlat szakirányúságát.

2/2024 (02.08.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája elnöksége megállapítja Szabó Bence (19-0454) által településtervezési szakterületen folytatott szakmai gyakorlat szakirányúságát.

3/2024 (02.08.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája elnöksége a kamara 2024 évi első taggyűlésének elsődleges helyszínéül a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma hivatalos helyiségét   határozta meg.

Amennyiben e helyszín igénybevétele nem lehetséges, a kamara 2024. évi első taggyűlésének a helyszíne a Malomkő vendéglő konferencia terme legyen.

A taggyűlés időpontjául 2024. március 05. 14 óra, határozatképtelenség esetén 14 óra 15 perc Sikertelenség esetén 2024. március 21.14. óra. időpontokat tűzte ki.

4/2024 (02.08.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája elnöksége a kamara 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról készült elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja, és a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

5/2024 (02.08.) Eln. határozat

Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája Elnöksége a kamara 2024 évi költségvetésének a tervezetét – a jelen emlékeztetőhöz csatolt melléklet szerint – megalkotja,

egyetért annak a kamara taggyűlése elé terjesztésével, s a tervezetet testületnek   elfogadásra javasolja.

6/2024 (02.08.) Eln. határozat

Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája Elnöksége javasolja és felkéri a kamra elnökét, hogy Bogdán László fenti tevékenységét illetően etikai-fegyelmi eljárást kezdeményezzen.

dr Szigethy Anikó titkár, tájékoztatta a jelenlévőket, hogy több szakmagyakorló kérése alapján az idei évben a parlament épületének a megtekintését szeretnék. Felvetődött a Nemzeti  Atlétikai Központ  épületének a megtekintése is.

7/2024 (03. 05.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának elnöksége Tevely Erzsébet kamarai tagsági jogviszonyát 2024. március 05. napjával felfüggeszti

8/2024 (03. 19.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája elnöksége megállapítja Caronte-Veisz Adrienn, által folytatott szakmai gyakorlat szakirányúságát.

9/2024 (03. 27.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának elnöksége kamara 2024. évi költségvetését elfogadja.
A továbbiakban Szabó Zoltán tájékoztatta az elnökség tagjait az új I. fokú fegyelmi bizottság megalakításával kapcsolatos TET megállapodásról:

A közös Etikai-fegyelmi bizottság finanszírozásával kapcsolatban az a megállapodás született a TET-en, hogy minden terület a tényleges igénybevétel (érintettség) szerinti arányt fizeti, így dobjuk szét a költségeit, amit a MÉK elő-finanszíroz, tehát legelőször 2026 év elején fizetünk. Egyébként a statisztikák alapján az ügyek 35 %-a a Budapesti, 25 %-a a Pest megyei, tehát 40 % összesen a többi kamara dolga. Arról is megállapodás született, hogy nem lenne jó túldimenzionálni az adminisztrációt és a költségeket. A bizottság teljes működtetése legfeljebb 8-9 millió körül kell, hogy megálljon. A működés ilyen formáját egyébként az építészetről szóló törvény tartalmazza. Az még nem kristálytiszta, hogy kinek a neve alatt fog működni ez az országos elsőfok, de célként határoztuk meg, hogy olcsóbb és jobb kell, hogy legyen minden területi kamarának, mint a saját működtetésű. Jogász közreműködése nem feltétlenül kell minden ügyhöz, és a bírság, eljárási díjak csökkentik a költségeket. A MÉK kidolgoz egy működésre vonatkozó elképzelést, azt majd megküldjük az elnökségnek is véleményezésre.

10/2024 (04.30.) Eln. határozat

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának elnöksége Mucsi Katalin kamarai tagsági jogviszonyát 2024. április 30. napjával határozatlan időre felfüggeszti.